ΧΙΤΩΝΙΟ ΜΗΧ. 111,76ΜΜ ΑΚΑΤΕΡΓ. 4-5000-6600 Ν.Μ./ΕΞ.ΔΙΑΜ.=114,43ΜΜ/ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 120,4ΜΜ

Κωδικός: 25-0053-08

ΥΨΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ 2,59ΜΜ Υ=208,28